logo

Partnerství

 

 

Podporují nás

web-JC

web-mpsv

web-rodina

web

vzp1

Logo S pro rodinu 1 

 

skorka

 logo

replac1

 

unnamed

SpR pecet hrdy clen barva-page-001

OBEC BUKVICE

OBEC JIČÍNĚVES

OBEC VALDICE

MĚSTO LIBÁŇ

MĚSTO SOBOTKA 

MĚSTO ŽELEZNICE

 

 

 

Co znamená být členem

Mateřského centra Kapička, z.s.?

 

Kdo může být členem Mateřského centra Kapička, z.s.?

 

Členem může být každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovami spolku a je připravena podporovat spolek tak, aby mohl naplňovat své poslání.  Být členem tedy neznamená pouze čerpat finanční výhody, ale aktivně se zapojovat do činností a spolupodílet se na naplňování vytyčených cílů.

 

Práva členů

Účastnit se všech akcí pořádaných Kapičkou za zvýhodněnou cenu.

Volit a být volen do orgánů spolku. 

Požadovat na valné hromadě od členů orgánů spolku informace týkající se fungování spolku.

Povinnosti členů 

Aktivně se podílet na činnostech Kapičky a přispívat tak k naplňování poslání spolku. Způsob zapojení bude projednán s představenstvem. 

Chovat se čestně vůči spolku i ostatním členům. 

Dodržovat stanovy i vnitřní předpisy spolku a řídit se rozhodnutími spolkových orgánů. 

Řádně a včas platit členské příspěvky, o jejichž výši rozhoduje valná hromada.

 Šetrně zacházet s majetkem spolku a chránit ho.

Jak se stát členem?

Členství vzniká na základě přihlášky do spolku. O přijetí rozhoduje představenstvo. Svou přihláškou vyjadřuje zájemce o členství svou vůli být vázánstanovami spolku a jeho dalšími vnitřními předpisy.

Vyplň přihlášku Žádost o členství, která je k dispozici v herně.

Zamysli se, jakým způsobem by ses rád/a podílel/a na životě Kapičky.

Přijď na schůzku představenstva, nebo na schůzku lektorek a zájemců o dění v Kapičce (lze domluvit na tel. 777 095 997 nebo na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

Uhraď členský poplatek ve výši 500 Kč za rok do 31.1. (nebo 250 Kč za pololetí do 31.1. a 30.6.).

 

Kdy zanikne členství? 

Dnem, kdy byl spolku doručen písemný projev vůle člena vystoupit ze spolku. Oznámení o ukončení členství lze zasílat e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , nebo poštou na adresu Mateřské centrum Kapička, z.s., 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín. 

Dnem, kdy bylo členovi doručeno rozhodnutí o vyloučení. 

Pokud člen neuhradí členský příspěvek ani po výzvě spolku, přestože na tento následek (tedy hrozící zánik členství) byl ve výzvě výslovně upozorněn. 

Úmrtím člena.

Kontakt

Rodinné centrum Kapička

17. listopadu 1074

506 01 Jičín

tel.:  777 095 997

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook-tmavý 

Anketa

Miniaplikace

kapicka